“Mediator” Elmi-Praktiki Jurnal 14 aprel 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş və 4047 qeydiyyat nömrəsi əsasında mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir.

Jurnal elmi məqalə və yazıların, təcrübi əhəmiyyət daşıyan mövzuların işıqlandırımasında, elmi-tədqiqat işlərinin, onların nəticələrinin nəşr olunmasında və ictimaiyyətə çatdırılmasında, eləcə də yeni metodikaların və pedaqoji texnologiyaların əhali, elm xadimləri və gənc tədqiqatçılar arasında yayılmasını məqsəd olaraq müəyyən etmişdir.

"Copernicus", "INSPEC", "Google Scholar", “Journal İmpact Factor”, "CiteFactor" və digər indeksləşmə bazalarına daxil olmaq Jurnalın əsas hədəflərindəndir.

Jurnalın əhatə etdiyi əsas istiqamətlər: